Mesttransport

 

Heeft u mest dat vervoerd moet worden op korte of lange afstand? Peeters-Mols is professioneel ingericht voor het transporteren van dierlijke mest en overige vloeibare agrarische producten. Het mesttransport kan door heel Nederland plaatsvinden. Het distribueren van vaste en vloeibare meststoffen vraagt om expertise en ervaring. Ons wagenpark bestaat uit mestopleggers die zijn uitgerust met de meest moderne techniek.