Nieuwe grenadier

Sinds April 2011 hebben we de beschikking over een tweede grenadier voor te klepelen, maaien of inzaaien van taluds.